Monday, July 09, 2012

Roubini olukorrast

2013 torm majanduses võib ületada 2008 aastat. Kuigi ma pole alati nõus ka Roubiniga, on tema hinnang olukorrale päris adekvaatne:
  • võlakriis
  • majanduse nõrgenemine USA-s, Euroopas, Hiinas ja muudel arenevatel turgudel
  • valitsuste poolsete vahendite ärakasutatus ei lase enam majandust "aidata" - intresse pole enam võimalik alandada; valitsused on ise rahalistes raskustes, neil pole enam võimet pankasid toetada; pangad, mis olid eelmises kriisis (2008) "liiga suured, et lasta neil pankrotti minna", on saanud teiste pankade ülevõtmisega veel suuremaks;
  • peale USA valimisi on tõenäoline, et USA sekkub sõjaliselt Iraanis